Privacy

Versie 6 juli 2018

Licentie

Safebay is een clouddienst met apps voor vertrouwelijke communicatie. Safebay is ontwikkeld door en eigendom van ANVA B.V. (Kamer van Koophandel nr. 0547319; hierna: ANVA) c.q. diens licentiegevers. Licenties worden uitsluitend verleend aan zakelijke aanbieders van diensten en producten (‘Dienstverleners’).

Elke Dienstverlener die hiertoe een licentieovereenkomst aangaat met ANVA is gerechtigd om een sublicentie te verlenen aan zijn medewerkers, klanten en relaties, zowel zakelijke gebruikers als consumenten. Het kan daardoor gebeuren dat een gebruiker van Safebay tegelijkertijd sublicenties van verschillende Dienstverleners heeft. Op elke sublicentie zijn de (standaard) voorwaarden van de desbetreffende Dienstverlener van toepassing. Zonder een dergelijke sublicentie is Safebay niet te gebruiken en ook niet toegestaan.

Privacyverklaring SafeBay

Deze Privacyverklaring SafeBay geldt voor het gebruik van Safebay, in aanvulling op de privacy statement van de Dienstverlener(s) van wie de gebruiker een sublicentie heeft ontvangen. In de privacy statement van de Dienstverlener wordt uiteengezet hoe die Dienstverlener met de persoonsgegevens van de gebruiker omgaat en welke rechten deze heeft.

Verwerking persoonsgegevens
Met Safebay kan men communiceren en eventueel transacties doen in een beschermde omgeving. Die omgeving wordt in opdracht van de Dienstverlener door ANVA ter beschikking gesteld. Om de communicatie mogelijk te maken en de identiteit van de klant te controleren, verstrekt de klant persoonsgegevens aan de Dienstverlener en daarmee aan ANVA. Dienstverlener is daarbij de verwerkingsverantwoordelijke en ANVA de verwerker in het licht van de privacywetgeving. ANVA deelt geen persoonsgegevens met andere partijen.

Geheimhouding en beveiliging
ANVA en de Dienstverlener hebben passende maatregelen genomen om het gebruik van Safebay te beveiligen en misbruik te voorkomen. Alle gegevens worden onherkenbaar gemaakt door versleuteling of pseudonimisering. Ook de inhoud van communicatie wordt versleuteld verzonden en opgeslagen (end-to-end encryptie) en kan door ANVA niet ontcijferd worden. De communicatie kan alleen ingezien worden door de gebruiker zelf, (medewerkers van) de Dienstverlener en, in geval van een groepsgesprek, de andere deelnemers in die groep.

De inhoud van de communicatie (inclusief documenten e.d.) wordt niet opgeslagen op de apparaten (telefoons, computers e.d.) van de gebruikers, maar uitsluitend in de cloud. Een gebruiker kan deze gegevens alleen naar de eigen omgeving kopiëren als hierover overeenstemming bestaat met de andere deelnemer(s) in een gesprek, bijvoorbeeld als bewijs van een gedane transactie en/of ter verdere verwerking in het klantdossier van de Dienstverlener.

Grondslag en bewaartermijn
De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan met het oog op de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst over het gebruik van Safebay en van mogelijke andere overeenkomsten tussen gebruiker en de Dienstverlener. Zolang een via Safebay gevoerd gesprek gaande blijft, zullen alle daarin uitgewisselde (persoons-)gegevens bewaard blijven. Behoudens lokale kopieën als hierboven genoemd, worden alle gegevens van een gesprek na afsluiting daarvan gewist na afloop van de daartoe door de Dienstverlener vastgestelde bewaartermijn.

Cookies
Cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om identificaties en andere informatie op te slaan en te ontvangen op computers, telefoons en andere apparaten. ANVA en de Dienstverlener maken gebruik van dergelijke cookies om Safebay goed te laten werken en te verbeteren. ANVA maakt geen gebruik van tracking cookies of cookies voor commerciële doeleinden.

Aanpassingen
De Safebay clouddienst en apps worden continu verbeterd en uitgebreid. ANVA en/of de Dienstverlener kunnen van tijd tot tijd de gebruiksvoorwaarden voor Safebay en de hiervoor gegeven Privacyverklaring SafeBay c.q. de Privacy statement van Dienstverlener aanpassen, bijvoorbeeld met het oog op nieuwe gebruiksmogelijkheden. De geldende versie van de Privacyverklaring SafeBay is op elk moment te vinden op de website safebay.nl. ANVA adviseert gebruikers om deze regelmatig te controleren.